1ο Δίαθλο Ανωμάλου δρόμου στην Κέρκυρα.Ασημένιο για τον Τυρολόγο Πέτρο

Αλλη μια επιτυχία για τον Τυρολόγο Πέτρο αθλητή του RomasProTraining,  στο 1ο Δίαθλο Ανωμάλου δρόμου «Λίμνη Αντινιώτη» που έλαβε μέρος στην Κέρκυρα στις 30 Οκτώβρη.

Ο αγώνας είχε στην αρχή 4 στροφές των 7km  με ΜΤΒ, και μετά άλλες 2 στροφές τρέξιμο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1 17 ΑΝΤΥΠΑΣ Θ. 2:00:15.651 6 Laps
2 22 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Π. 2:01:14.340 00:58.689
3 19 ΚΟΛΙΓΙHΤΗΣ Θ. 2:07:42.361 07:26.710
4 10 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ Β. 2:15:45.579 15:29.928
5 21 ΚΑΤHΠΟ(ΗΣ Ξ. 2:17:48.704 17:33.053
6 20 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Β. 2:18:46.073 18:30.422
7 24 ΣΟΥΕΡΕΦ Σ. 2:18:51.804 18:36.153
8 11 ΜΠΑΝΟΣ Σ. 2:23:17.055 23:01.404
9 31 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙH. 2:24:15.006 23:59.355
10 26 ΒΛΑΧΟΣ Σ.ΣΠ. 2:24:47.797 24:32.146
11 38 ΓΕHΡΓΙΑ(ΗΣ Θ. 2:24:59.676 24:44.025
12 40 SMITH G. 2:25:10.076 24:54.425
13 35 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘ. 2:28:20.960 28:05.309
14 23 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΘ. 2:31:16.266 31:00.615
15 15 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 2:43:50.063 43:34.412
16 25 ΜΠΙΣΚΟΣ Θ. 2:44:26.266 44:10.615
17 76 ΚHΝΣΤΑΝΤΗΣ Α. 2:45:22.540 45:06.889
18 16 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Ν. 2:47:39.224 47:23.573
ΟΜA
IKO
1 78 ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ Α. ΑΡΚΟΥ(ΗΣ Π. 2:02:04.010 6 Laps
2 81 ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ Κ. ΝΤΑΛΑΣ Σ. 2:07:37.596 05:33.586
3 60 ΜΑΤΗΣ Κ. ΜΠΟΥΖΗΣ Σ. 2:10:33.917 08:29.907
4 50 ΜΠΑΝΟΣ Κ. ΤΣΙΡΙΓHΤΗΣ (. 2:11:25.767 09:21.757
5 95 ΛΑΖΑΡΗΣ Σ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ. 2:12:52.014 10:48.004
6 100 ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ Π. 2:13:21.482 11:17.472
7 87 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Κ. ΓΚΟΥΤΟΡΜΠ Ζ.Π. 2:15:46.599 13:42.589
8 108 ΚΑΛΟΥ(ΗΣ Β. ΜΑΤΣΗΣ Μ. 2:15:55.095 13:51.085
9 74 ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ Γ. ΚΑΡΡΑΣ Γ. 2:17:46.254 15:42.244
10 96 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΑ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Β. 2:19:42.429 17:38.419
11 55 ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. ΝΟΒΑΚΟΣ Β. 2:19:49.572 17:45.562
12 56 ΦΑΡΑΖΗΣ Ν. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Μ. 2:23:03.849 20:59.839
13 109 ΜΠΑΛΑΣ Π. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Γ. 2:23:14.587 21:10.577
14 69 ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Θ. 2:24:44.938 22:40.928
15 84 ΤΣΙHΛΗΣ Κ. ΓΑΡΝΕΛΗΣ Α. 2:29:02.260 26:58.250
16 77 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Π. ΧΑΛΙ(ΙΑΣ Ν. 2:29:16.105 27:12.095
17 57 GONDOLO-GORDON M. WARREN M. 2:30:47.563 28:43.553
18 99 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (. 2:30:50.530 28:46.520
19 106 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χ. ΖERVOU A. 2:32:42.294 30:38.284
20 47 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χ. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Π. 2:33:21.831 31:17.821
21 49 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Φ. 2:33:22.353 31:18.343
22 61 CONDREA A. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. 2:34:47.095 32:43.085
23 41 ΒΛΑΧΟΣ Γ. ΣΤ. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ (. 2:38:35.087 36:31.077
24 104 ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χ. ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Μ. 2:39:36.515 37:32.505
25 105 ΤΑΣΟΥΛΑΣ Α. (ΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Σ. 2:39:45.795 37:41.785
26 102 ΑΡΑΘΥΜΟΣ Κ. ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Ν. 2:40:37.482 38:33.472
27 71 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ(ΟΥ Π. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Β. 2:42:26.168 40:22.158
28 53 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ (. ΜΟΥΡΤΟΥ Π. 2:49:27.640 47:23.630
29 83 ΒΑΡΕΛΗΣ Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ(ΟΥ Μ. 2:53:35.425 51:31.415
30 45 ΚΟΛΙΓΙHΤΗ Φ. ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ Κ. 2:56:25.427 54:21.417
31 82 ΒΛΑΧΟΣ Ν. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 2:13:10.254 5 Laps
32 103 ΚΟΣΚΙΝΑ Ζ. ΜΗΝΑ Β. 2:17:19.039 04:08.785
33 75 ΠΟΡΦΥΡΗΣ Γ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ Α. 2:39:45.204 26:34.950
34 68 ΣΑΛΒΑΝΟΣ (. 1:07:30.913 4 Laps
35 51 ΚΑΜΙΛΗΣ Φ. 1:22:40.533 15:09.620
36 67 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ (. 1:26:06.177 18:35.264
37 91 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠ. 2:12:36.115 1:05:05.202